Workshops

Bern

Kinderen

Op dizze workshop kinsto gesellich mei dyn freonen en freondinnen nijsgjirrige dingen meitsje fan klaai, bygelyks

  • dyn allerleafste bist

  • in nammeboardsje foar ope sliep-keamerdoar

  • in moaie skaal

  • in grizelich masker of in grappige klowns-kop

  • Rthinger

 

Jim krije fan my handige  tips en oan-wizings en dan kinst lekker dyn fantasije syn gong gean litte. De groep kin mak-simaal t 8 bern bestean.

 

Ek is it mooglik dyn jierdei ekstra spesjaal te meitsjen mei in bernefeest yn myn atelier. Mei syn allen mei klaai oane gong en fansels krije jim wat lekkers te drinken en te iten. It atelier is feestlik fersierd en de flagge hinget ut!

 

De wurkstikken moatte earst goed droegje en dan wurde se bakt op  900 C.

Nei 3 wike kinst de wurkstikken dan wer ophelje.

 

In workshop duorret 1 oere.

 

De kosten: 12,50 euro it bern.

                    Dit is ynkl. materiaal en 1 x  

                   bakken en glazuerjen* en                               drinken mei wat lekkers.

                    Mei minder dan 6 bern is it in

                    fst  bedrach fan 70,00 euro.

 

  

*Glazuerje betsjut, dat op jim wurkstik en glnzjende glazuer oanbrocht wurdt en dernei nochris bakt op 1050 C. It wurkstik is no wetterticht.

 

 

In fspraak kin makke wurde op elts deidiel fan de wike.

Op deze workshop kun je gezellig met je vriendjes en vriendinnetjes leuke dingen maken van klei, bijv.

  • je lievelingsdier

  • een naambordje voor op je slaap-kamerdeur

  • een mooi schaaltje

  • een griezelig masker of een vrolijke clowns-kop.

  • Raamhanger

 

Je krijgt van mij handige tips en aan-wijzingen en dan kun je lekker je eigen fantasie zijn gang laten gaan. De groep kan maximaal uit 8 kinderen bestaan.

 

Ook is het mogelijk je verjaardag extra speciaal te maken met een kinderfeestje in mijn atelier. Leuk met zn allen kleien en ondertussen een glas limonade en natuurlijk iets lekkers erbij. Het atelier is feestelijk versierd en de vlag hangt uit!

 

De werkstukken moeten eerst goed dro-gen en worden dan gebakken op  900 C.

Na 3 weken kunnen de werkstukken dan worden opgehaald.

 

De workshop duurt 1  uur.

 

De kosten:12,50 euro per kind. 

                   Dit is incl. materiaal en 1x   

                   bakken en glazuren, drinken      

                   met iets lekkers.           

                   Met minder dan 6 kinderen is er

                   een vast tarief van 70,00 euro.

 

  

*Glazuren betekent dat er op jullie werk-stukken een glanzende glazuur wordt aan-gebracht  en daarna  nogmaals wordt ge-bakken op 1050 C. Hierna zijn de werk-stukken waterdicht.

 

Een afspraak  kan worden gemaakt op elk dagdeel v.d. week.

 

 

Terug